முகப்பு  |    ஆலய வரலாறு  |  தர்மகத்தா சபை   பிரதமகுரு   |   பூசைகள்   |   உற்சவங்கள்   |   நிழல்படங்கள்   | காணொளிகள் |  வெளியீடுகள்   |    தொடர்புகள்    |
 Kfg;G
Mya tuhyhW
ju;kfj;jh rig
gpujk FU
G+irfs; 
cw;rtq;fs;
epoy; glq;fs;
njhlu;Gfs;
 

கோவில் தளங்கள்

 
நல்லூர்
புங்குடுதீவு முருகமூர்த்தி
செல்வச்சந்நிதி
புதுக்கோவில் கொக்குவில்
நாகர்கோவில் நாகம்
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
ஸ்ரீ நாகபூசணி
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளி
கும்பழாவளைப் பிள்ளையார்
காட்டுமலைக்கந்தன்

 
 
 
 

 

 

 
    தர்மகர்த்த சபை
  தர்மகர்த்தா சபை
   
  தலைவர்: கா.ஸ்ரீரஞ்சன்
துணைத் தலைவர்: ந.இராஜமோகன்
செயலாளர்: இ.இராசகுமார்
துணைச் செயலாளர்: சு.விநோதினி
பொருளாளர்: இ.பிரதீபன்
போசகர்கள்:
பண்டிதர் கலாநிதி சிவஸ்ரீ து.கு.ஜெகதீஸ்வரகுருக்கள்
பஹாராஜஸ்ரீ இளவரசு து.ஷ.ரத்தினசபாபதிக்குருக்கள்(மாவை ஆதீனம்)
சி.இராமச்சந்திரன்
 
   
 
 

இசைப்பாடல் தொகுப்பு

 
 

காணொளி


மேலும் காணொளிகள்

 

நிழற்படங்கள்

மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

 

 

 

  All rights reserved by Maruthadyppillaiyar.com 2011

Solution By SpeedITnet