முகப்பு  |    ஆலய வரலாறு  |  தர்மகத்தா சபை   பிரதமகுரு   |   பூசைகள்   |   உற்சவங்கள்   |   நிழல்படங்கள்   | காணொளிகள் |  வெளியீடுகள்   |    தொடர்புகள்    |
 Kfg;G
Mya tuhyhW
ju;kfj;jh rig
gpujk FU
G+irfs; 
cw;rtq;fs;
epoy; glq;fs;
njhlu;Gfs;
 

கோவில் தளங்கள்

 
நல்லூர்
புங்குடுதீவு முருகமூர்த்தி
செல்வச்சந்நிதி
புதுக்கோவில் கொக்குவில்
நாகர்கோவில் நாகம்
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
ஸ்ரீ நாகபூசணி
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளி
கும்பழாவளைப் பிள்ளையார்
காட்டுமலைக்கந்தன்
 
 
 
 

 

 

 
   

 

 
 

 ஆலயச்செய்திகள்


மகோற்சவ பெருவிழா -2013 அறிவித்தல்
 
பிள்ளையார் கதை உபயகாரர் விபரம் - 2012
 
மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2012
 
தீர்த்தத்திருவிழா நிழல்படங்களை பார்வையிட
 
தேர்த்திருவிழா நிழல்படங்களை பார்வையிட...
 
8ம் திருவிழா நிழல்படங்களை பார்வையிட
 
7ம் திருவிழா நிழல்படங்களை பார்வையிட
 
 2011 மஹோற்சவ கொடியேற்ற திருவிழா நிழல்படங்கள்
 
2011  மஹோற்சவ  2ம் 3ம் 4 ம் திருவிழா நிழல்படங்கள்
 
வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உபயகாரர் விபரத்தினைப் பார்வையிட
 

 

 
 
 

நேரம்

 

நாட்காட்டி

 

காணொளி

மேலும் காணொளிகள்

 

நிழற்படங்கள்

மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

 

 

 

  All rights reserved by Maruthadyppillaiyar.com 2011

Solution By SpeedITnet