முகப்பு  |    ஆலய வரலாறு  |  தர்மகத்தா சபை   பிரதமகுரு   |   பூசைகள்   |   உற்சவங்கள்   |   நிழல்படங்கள்   | காணொளிகள் |  வெளியீடுகள்   |    தொடர்புகள்    |
 Kfg;G
Mya tuhyhW
ju;kfj;jh rig
gpujk FU
G+irfs; 
cw;rtq;fs;
epoy; glq;fs;
njhlu;Gfs;
 

கோவில் தளங்கள்

 
நல்லூர்
புங்குடுதீவு முருகமூர்த்தி
செல்வச்சந்நிதி
புதுக்கோவில் கொக்குவில்
நாகர்கோவில் நாகம்
மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர்
ஸ்ரீ நாகபூசணி
தாவடி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளி
கும்பழாவளைப் பிள்ளையார்
காட்டுமலைக்கந்தன்

 
 
 
 

 

 

 
   
 
 ஆலயச்செய்திகள்
மகோற்சவ பெருவிழா -2023 அறிவித்தல்

மஹா கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் -2022

மாதாந்த விசேட புண்ணிய நாட்கள்

மகோற்சவ பெருவிழா -2019 அறிவித்தல்

”மருதடி விநாயகன் மலரடி போற்றி ” இசைப்பாடல் தொகுப்பு

மகோற்சவ பெருவிழா -2017 அறிவித்தல்

மகோற்சவ பெருவிழா -2016 அறிவித்தல்

  
 

இசைப்பாடல் தொகுப்பு

 
 

காணொளி


மேலும் காணொளிகள்

 

நிழற்படங்கள்

மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

 

 

 

  All rights reserved by Maruthadyppillaiyar.com 2011

Solution By SpeedITnet